Header Ads

USA: 38 ofiar wykorzystywania seksualnego w żydowskim liceum. [Video]


Po latach nieudanych prób walki o sprawiedliwość i złożenia pozwu przeciwko żydowskiemu uniwersytetowi - Yeshiva University - w Nowym Jorku, wreszcie 38. byłych uczniów skorzystało z możliwość sądowego załatwienia sprawy sprzed kilkudziesięciu lat. Chłopcy mieli być wykorzystywani przez trzech rabinów i innych pracowników szkoły. Teraz dzięki nowej nowojorskiej ustawie Child Victims Act mogą dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej. 

Ofiary twierdzą, że podczas uczęszczania do liceum Yeshiva University, dyrektor, rabin George Finkelstein i czterech innych pracowników w różny sposób wykorzystywali ich seksualnie. Wydarzenia miały miejsce począwszy od 1955 roku aż do 1986 roku. Pozew został złożony do Sądu Najwyższego na Manhattanie. Zgodnie z jego treścią szkoła otrzymała ponad 20 skarg od rodziców i uczniów na domniemane nadużycia, jednak nic z tym nie zrobiono. 

Jay Goldberg - jedna z domniemanych ofiar wykorzystywania seksualnego w Yeshiva University High School

Mordechai Twersky, będący jedną z ofiar, twierdzi, że był dwukrotnie molestowany seksualnie przez Finkelsteina w 1980 roku. Pomimo poinformowania o tym administracji liceum, rabin nadal mógł w nim pracować zdobywając w 1985 roku tytuł "Pedagoga Roku". W 1995 roku Finkelstein otrzymał "Nagrodę Dziedzictwa", wtedy szkoła po cichu pozbyła się go z grona pedagogicznego. Inni byli uczniowie - w tym 33., którzy anonimowo złożyli pozew - wnieśli podobne roszczenia przeciwko różnym pracownikom szkoły. Według wielu osób, ofiary twierdziły, że korzystały przez lata z terapii z powodu traumy po wykorzystywaniu w Yeshiva University. 

Dotychczas z powodu przedawnienia wszelkie roszczenia były odrzucane. Ponieważ ustawa Child Victims Act weszła w życie w ubiegłym tygodniu, przedawnione roszczenia mogą być podjęte w terminie rocznym od wejścia ustawy w życie i to niezależnie od tego, kiedy miało miejsce domniemane nadużycie. Dotychczas złożono już około 500 pozwów. 

"Nasi klienci cierpliwie czekali od lat, aby przekroczyć drzwi sądu i walczyć o sprawiedliwość, na którą zasługują." - powiedział prawnik Kevin Mulhearn w specjalnym oświadczeniu. "Przez dziesięciolecia władze Yeshiva University były świadome wszechobecnego problemu wykorzystywania seksualnego przez swoich pracowników, w tym znanych szanowanych rabinów. Jednak świadomie zdecydowano o niepodejmowaniu żadnych działań w celu ochrony naszych klientów i innych narażonych na wykorzystywanie seksualne uczniów liceum."


Przedstawiciele Yeshiva University nie komentują sprawy. Podobnie z komentarza zrezygnował rabin Finkelstein. 

Źródło info: New York Post
Źródło foto:  Jim.henderson [CC0], via Wikimedia Commons / screen, YT

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.