Header Ads

RPA: 19 ataków i 2 morderstwa na farmach w pierwszej połowie sierpnia.


W pierwszej połowie sierpnia 2019 roku w RPA doszło do dziewiętnastu ataków na farmy oraz dwóch morderstw. W lipcu udało się zapobiec aż 39 morderstwom przy 4 dokonanych zbrodniach i 4 atakach. 

Niewiele zrobiono, aby zaradzić kryzysowi, a rząd konsekwentnie unika tego tematu, podczas gdy wielu białych mieszkańców RPA jest atakowanych, torturowanych i gwałconych. 


Statystyki za sierpień dostarczyła organizacja The Rome Research Institute of South Africa. 

Źródło info: SouthAfricaToday
Źródło foto:  Johnnyhurst [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.