Header Ads

13 osób zatrzymanych, w tym obywatele Izraela. Oszukali 326 osób.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą wielowątkowe śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która w okresie od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. prowadziła bez wymaganego zezwolenia działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych oraz popełniała szereg oszustw na szkodę inwestorów.
Eyal P. – obywatel Izraela, na co dzień bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, prowadził działalność maklerską. W wyniku prowadzonego śledztwa ustalono, że w okresie od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. doprowadził on wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę 326 osób i łączną kwotę ponad 15 mln zł.

Mężczyzna przyjmował od poszkodowanych środki finansowe, wpłacane tytułem inwestycji w instrumenty finansowe, kruszce oraz waluty, na rynku Forex. W wyniku zebranego materiału dowodowego, w styczniu 2017 r. prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty. Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do uzupełnienia mu zarzutu o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet grożących podejrzanemu kar, zabezpieczono mienie łącznej wartości około 1 mln zł.

Prowadzone w tej sprawie śledztwo pozwoliło na ustalenie kolejnych osób związanych z przestępczym procederem. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymali 13 osób związanych z działalnością powiązanych ze sobą spółek, w tym: obywatela Izraela -  Reuvena H (w/w posiada również obywatelstwo Rumunii), Dor L. (podał obywatelstwo Izraela), obywatela Gruzji – Agiti K., obywatela Rosji – Ibrahim E. oraz obywateli Polski.

Prokurator w tej sprawie przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw na rynku finansowym, między innymi prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia oraz oszustw. Prowadzone w tej sprawie śledztwo wykazało, że inwestycje odbywały się na wirtualnych rynkach inwestycyjnych. Zaangażowane w przestępczy proceder spółki nie posiadały zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.Na poczet grożących kar, dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 5,2 mln zł. Policjanci zabezpieczyli również gotówkę, kosztowności oraz nieruchomości.

To kolejna realizacja stołecznych policjantów pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie związana z przestępczą działalnością podmiotów, zarejestrowanych najczęściej za granicą, które oferują za pośrednictwem polskich przedstawicielstw fikcyjny zysk wykorzystując do tego przedstawicielstwa działające na terenie naszego kraju.

Wszystkie te czyny zostały popełnione w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej. Za przestępczą działalność, z art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, art. 258 § 1 kk oraz art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk podejrzani odpowiedzą teraz przed Sądem.

Źródło info: Prokuratura Okręgowa W-wa/esz / Policja.pl
Źródło foto: Prokuratura Okręgowa W-wa/esz / Policja.plloading...

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.